VÍKENDOVÝ ADAPTAČNÍ KURZ PRO PRVŇÁČKY

Poprvé do školy. Jaké to je? Jaké pocity děti prožívají? Jaké pocity prožívají rodiče? Není lepší, když se paní učitelka, děti a rodiče navzájem poznají mimo prostory školy? Víkendový adaptační kurz pro rodiče a děti prvních tříd tuto situaci řeší.

Během dvoudenního adaptačního kurzu mají děti, paní učitelka a rodiče možnost se navzájem poznat v neutrálním prostředí a příjemné hravé atmosféře. Děti se mnohem lépe „rozkoukají“ a navíc přechod z mateřské školy a prázdninové atmosféry pro ně bude plynulejší. V neposlední řadě především pak pedagog může zjistit, z jakého prostředí děti přicházejí, Seznámit se s rodičem či rodiči dítěte, což jim v mnoha případech ulehčí vzájemnou komunikaci.

Cíle pobytu:

  • usnadnit dětem seznámit se s novými spolužáky a navázat první kamarádské vztahy
  • nastavit pozitivní atmosféru ve třídě mezi kantorem a žáky a jejich vzájemnou spolupráci
  • umožnit pedagogovi blíže poznat děti a především jejich rodiče
  • nabídnout rodičům blíže poznat pedagoga a budoucí spolužáky svého dítěte
  • naučit děti základy týmovosti, ohleduplnosti a férovosti

Adaptační kurz - program:

1. den - pátek
16:00–18:00 příjezd, ubytování;
18:00 večeře, úvodní seznámení s programem, instruktory a pedagogem;
19:00 program dětí, instruktorů a pedagogů bez účasti rodičů, seznamovací hry, týmové hry;
20:30 návrat z programu, ukončení programu s dětmi;
22:00 program rodičů, instruktorů a pedagogů, seznamovací hry, týmové hry, intelektuální hry, volná zábava;

 2. den - sobota
8:00 snídaně
9:00 program dětí, instruktorů a pedagoga bez účasti rodičů, týmové hry, pohybové aktivity, hry na spolupráci;
12:00 oběd;
14:00 soutěžní odpoledne rodičů a dětí včetně pedagogů;
18:00 večeře
19:00 tvorba týmové vlajky pomocí prstových barev velkého formátu / program dětí, instruktorů a pedagogů;
20:30 návrat z programu, ukončení programu s dětmi + **
22:00 program rodičů, instruktorů a pedagoga, soutěžní aktivity, týmové hry, reflexe, volná zábava
 

3. den – neděle
8:00 snídaně;
9:00 program dětí, instruktorů a pedagoga bez účasti rodičů, týmové hry, pohybové aktivity, hry na spolupráci, reflexe s dětmi.
12:00 oběd, ukončení pobytu, rozloučení.
13:00 odjezd

 *pozn.: Časy a program se může měnit v závislosti na objektu, počasí, počtu osob, atd…
**Možnost opékání buřtů (vlastní) anebo domluvit předem místo večeře.

Cena

1 790 Kč / dítě, 1 990 Kč / dospělý 

Cena zahrnuje: ubytování, stravu (5x denně pro děti, 3x denně pro dospělé), pitný režim, program po celou dobu, instruktory, třídní pedagog zdarma. 

Cena nezahrnuje: dopravu (možno zajistit bus)