Program

2 instruktoři na 1 třídu

1.den

10:00   motivační přivítání

10:30   seznamovací aktivity (icebreakers),  reflexe

12:00   oběd a osobní volno

13:30   obavy a očekávání

14:00   kontaktní aktivity, aktrivity zaměřené na hlubší poznání žáků a učitele, reflexe

18:00   večeře a osobní volno

18:30  aktivity zaměřené na nastartování spolupráce mezi žáky a řešení konfliktů při skupinové práci, reflexe

21:30   konec programu a osobní volno

22:00   večerka


2.den

08:00   snídaně

09:00   aktivity zaměřené na hlubší rozvoj spolupráce a řešení konfliktů, reflexe

12:00   oběd a osobní volno

14:00   aktivity na společné zvládání náročných situací, aktivity zaměřené na rozvoj důvěry, reflexe

18:00  večeře a osobní volno

18:30   aktivity zaměřené na rozvoj důvěry, aktivity zaměřené na zformulování základních pravidel třídy, reflexe

21:30   konec programu, osobní volno

22:00    večerka

 

3.den

08:00   snídaně

09:00 - 9:30   balení

10:00 - 11.00 třídní ústava, závěrečná reflexe kurzu

11:00    odjezd

 

Možná varianta programu  s ukončením adaptačního pobytu po obědě s odjezdem ve 14 hodin.