Jednodenní dílny finanční gramotnosti

Chceme naučit děti hospodařit s penězi!!!

Veškeré lekce jsou vedeny odbornicí na finance a autorkou projektu "Finanční gramotnost s kuřátkem Pípem Ing Marcelou Hrubošovou.     

                                        

Program obsahuje 3 hlavní tematické okruhy

  • Bohatství (Co to je? Jak peníze vydělávat? Cesta k bohatství ….).
  • Hospodaření (pravidlo 1-7-2, hospodaření domácnosti…)
  • Dluh není můj kamarád

 Každý okruh má 4 lekce. Lekce trvá 45 minut.
Cena lekce = 1 500 Kč/ max. 30 žáků.

VARIABILITA LEKCÍ:

  • Lekce lze čerpat i samostatně (téma bude vybráno z nabídky)
  • Lekce lze spojovat: - do dvou 45 dílen (2 lekce). Cena 2500 Kč                                                                                                  do půldenní dílny (4 lekce). Cena 4500 Kč                               
                                                                                                                              

PODNIKATELSKÁ AKADEMIE (půldenní dílna)
Učí žáky základy podnikání a finance s ním spojené. Cílem je příprava žáků na profesní dospělost a uplatněni na trhu práce)
Cena: 4500 Kč

BONUS!!
Třída, která absolvuje všechny lekce ze všech 3 okruhů obdrží půldenní podnikatelskou akademii
zdarma!!!