Jednodenní cyklistické výlety

Od zříceniny Baba do Šáreckého údolí

(Praha 5 a 6)

Výlet s dětmi započneme na autobusové zastávce U Matěje, kde se také setkáme s průvodcem, který nám po cestě bude vykládat ukryté zajímavosti Prahy. Naše cesta bude pokračovat přes funkcionalistickou kolonii Baba, zříceninu Baba a potom dolů Šáreckým údolím až k Vltavě, kde naši cestu ukončíme u autobusové zastávky V Podbabě.

5 hodin, 4 km, cena 290 Kč

Od Džbánu do Podbaby

(Praha 5 a 6)

Výlet započneme na nádraží Veleslavín, kde se také setkáme s průvodcem, který nám po cestě bude vykládat ukryté zajímavosti Prahy. Na trase nás čeká krásná cesta částí Divoké Šárky, přes Jenerálku a dále po stejné trase jako předchozí varianta s tím, že trasa ukončena až u nádraží Podbaba.

5 hodin, 4 km, cena 290 Kč

Od Horova mlýna do skalnatých Hlubočep

(Praha 5)

Další cestu započneme u zastávky tramvaje Poliklinika Barrandov, budeme pokračovat přes starobylou vesničku Klukovice a u Horova mlýna vjedeme do Prokopského údolí. Dále se vydáme do Hlubočep a celou výpravu ukončíme u železniční zastávky Hlubočepy.

5 hodin, 4 km, cena 290 Kč

Od hlubočepských viaduktů k Červenému lomu

 (Praha 5)

Cestu s dětmi započneme na vlakové zastávce Hlubočepy, dále se vydáme přímo do Hlubočep, Prokopského údolí. Navštívíme přírodní památku Opatřilka - Červený lom a cestu ukončíme u železniční zastávky Holyně.

5 hodin, 4 km, cena 290 Kč

Od tajné vysílačky k jezírku v lomu

(Praha 5)

Další cestu započneme na metru Nové Butovice, navštívíme bývalý akcíz (tajná vysílačka), dále budeme pokračovat přes Jinonický zámek do uličky V Roháčích. Navštívíme sokolovnu, Staré Butovice, kde se podíváme na kostel sv. Vavřince a před Prokopské údolí dojedeme do Hlubočep.

5 hodin, 4 km, cena 290 Kč

Od přírodní památky v Pískovně do lesa Vídrholec

(Praha 8, 9, 10)

Na Jihovýchodě Prahy se s dětmi vydáme na výlet, který zahájíme na Nádraží Dolní Počernice. Z nádraží se vydáme směr Hostavický zámek a dále směr rybníky Pískovna a Martiňák. Přes krásnou část Vinice se dáme směrem do Xaverovského háje až k hájovně v Klánovickém lese. Navštívíme překrásný bývalý golfový klub Klánovice, podíváme se na obdivuhodné klánovické vily, a především na Klánovické lázně Riviéra. Celou cestu ukončíme na nádraží Klánovice.

6 hodin, 7 km, cena 350 Kč

Od nádraží Běchovice k židovskému hřbitovu v Uhříněvsi

(Praha 8, 9, 10)

Další variantu v této části Prahy započneme na nádraží Běchovice, kde zároveň navštívíme závodní hostinec Běchovice. Cestou navštívíme vesničku Lítožnice – Dubeč – Dubeček a Podleský rybník. Přes koňskou vesničku Netluky se vydáme do Uhříněvské obory, židovský hřbitov na nádraží Uhříněves, kde s dětmi nasedneme na vlak a vydáme se směr hlavní nádraží.

6 hodin, 7 km, cena 350 Kč

Ostatní:

Na kole za barokem (Hradecko)

S dětmi vyjedeme s instruktory přímo ze srdce Hradce Králové a na kole se vydáme směrem k baroknímu komplexu bývalých lázní a hospitalu s kostelem Nejsvětější Trojice a původní lékárnou. Cestou potkáme např. kamenný most na Pláckách, barokní kapli Zjevení Páně a zámek ve Smiřicích, pevnost Josefov, Železniční muzeum Jaroměř, a nakonec slíbený hospital.

26 km, cena: 250 Kč

Cesta přímo do Pekla (Hradecko)

S dětmi se vydáme po cyklostezce ze samého Pekla k polským hranicím. V průběhu celého výletu budou děti plnit různé úkoly a na konci celé výpravy je čeká odměna.

15 km, cena: 200 Kč

 K Ratmírovi z Věžky (Plzeňsko)

S dětmi se vydáme po cyklostezce vedoucí přímo z města Plzeň, od zastávky Plzeň - Doubravka. Po cestě navštívíme památkovou rezervaci Újezd, Hájovnu a další řadu zajímavých míst. Cestu ukončíme na vlakové zastávce Plzeň – Bílá Hora.

22 km,cena: 200 Kč

Na starou Plzeň (Plzeňsko)

S dětmi se vydáme po cyklostezce, která začíná na zastávce Plzeň - Slovany. Navštívíme Kapli v Koterově, kostel v Sedlci a zříceninu Radyně. Celou trasu zakončíme opět na zastávce Plzeň – Slovany.

25 km, cena: 200 Kč

Cena zahrnuje: vstupné pro děti a pedagoga, 2 cyklistické instruktory.