Harmonizační kurzy

TŘÍDENNÍ HARMONIZAČNÍ KURZ

Program

1. den JÁ A MOJE TŘÍDA 

 • dopoledne: vzájemné seznámení, očekávání
 • odpoledne: zmapování skupiny, seznamovací aktivity, reflexe
 • večer: pokračování v seznamovacích aktivitách
  s důrazem na reflexi

2. den TŘÍDA JAKO KOLEKTIV

 • dopoledne: aktivity pro vzájemné hlubší poznávání, reflexe
 • odpoledne: hry na prohloubení spolupráce, reflexe
 • večer: aktivity pro rozvoj vzájemné
  komunikace a společnou tvorbu, reflexe

3. den JÁ JAKO SOUČÁST TŘÍDY

 • dopoledne: aktivity pro podporu tolerance a spolupráce ve třídě, rozvoj vzájemného vnímání sebe sama a ostatních v rámci kolektivu, reflexe
 • odpoledne: vzájemná diskuse, oficiální ukončení kurzu, odjezd

Rozložení harmonizačního kurzu do dnů:

 • 1.den JÁ A MOJE TŘÍDA
 • 2.den TŘÍDA JAKO KOLEKTIV
 • 3.den JÁ JAKO SOUČÁST TŘÍDY

Aktivity harmonizačního kurzu jsou voleny tak, aby podporovaly zdravý spolupracující kolektiv a správnou partu s akcentem na toleranci a respekt.

První den je organizační s akcentem na jednotlivce – aktivity se zaměřují nejen na sebeprezentaci, ale i na hlubší poznání svých spolužáků.

Druhý den je zaměřen na třídu jako celek. Žáci si skrze aktivity posilující spolupráci prohlubují vztahy a zlepšují komunikaci mezi s sebou navzájem.

Třetí den se zaměřuje každého jednotlivého žáka ve třídě a jeho pozici v ní.

MÁM ZÁJEM O NEZÁVAZNOU NABÍDKU

 
JMÉNO*:
PŘÍJMENÍ*:
TELEFON*:
E-MAIL*:
ŠKOLA*:

* položku je nutno vyplnit

Kam jezdíme?

Jak vypadají harmonizační kurzy s námi?

Naše reference

Pokud máte dotaz neváhejte se na nás obrátit.
Jsme tu pro vás!

Bc. Martin Havrlík
602 234 043
Výkonný ředitel, ekonomika společnosti a obchod
Mgr. Kateřina Srpová
777 090 268
Výkonná ředitelka marketing a obchod