Informace pro rodiče


Doprava na naše pobyty

Autobusy zajištěné cestovní kanceláří disponují bezpečnostními pásy, pojištěním sedadel na zavazadel během přepravy.

 

Škoda na majetku způsobená dítětem během pobytu nebo během přepravy.

Škodou se rozumí úmyslné poškození nebo poškození z nedbalosti. V ostatních případech (během vyučování nebo programu) se škoda řeší z pojištění cestovní kanceláře nebo školy.

 

Podmínky zrušení účasti na pobytu.

Jiný, než zdravotní důvod:

Odhlášení dítěte ze ŠvP z jiného, než zdravotního důvodu je možné kdykoliv, a to za následujících storno podmínek (minimálně však – dle aktuálního pobytu)

30% z ceny pobytu při zrušení účasti do 30 dnů před zahájením pobytu
50% z ceny pobytu při zrušení účasti do 21 dnů před zahájením pobytu
75% z ceny pobytu při zrušení účasti do14 dnů před zahájením pobytu
85% z ceny pobytu při zrušení účasti do 7 dnů před zahájením pobytu
100% z ceny pobytu při zrušení účasti do 3 dnů a méně před zahájením pobytu

Zdravotní důvod:

V případě onemocnění či úrazu dítěte před odjezdem a následného zrušení pobytu bude dítěti na základě lékařské zprávy vrácena původní částka ponížená o cenu dopravy a programu ve výši (dle aktuálního pobytu).

Lékařská zpráva musí být vystavena s datem starším, než je datum odjezdu na pobyt). V případě odjezdu z pobytu díky onemocnění či úrazu bude dítěti vrácena částka za nevyužité služby (ubytování a strava).

Pojištění na storno pobytu v případě nemoci.

V ceně pobytu může být zahrnuto i pojištění na storno pobytu z důvodu nemoci.  

Storno se vztahuje pouze na zrušení účastí z důvodu nemoci, a to pouze před odjezdem!!! Pojišťovna poté vyplácí na účet rodičů 80% výše storna.

V tomto pojištění není zahrnuto pojištění úrazu během přepravy (zajišťuje dopravce) a pobytu. Toto pojištění je na území ČR spojeno se zdravotním pojištěním účastníka u příslušné zdravotní pojišťovny. 


Cenové podmínky

·         Cena pojištění činí:

  • 65 Kč pro pobyt 5 dní/4 noci
  • 80 Kč pro pobyt 6 dní/ 5 nocí
  • 90 Kč pro pobyt 7 dní/ 6 nocí             

Jak se pojištění sjedná?
  • Buď je pojištění určeno školou jako povinná položka pro všechny účastníky a přičtete tak k ceně.
  • Je dobrovolné

·         Osloveni rodiče mají na výběr a v případě zájmu si pojištění zaplatí společně se zálohou.  

 

Postup pojistného plnění:

V případě, že dítě nenastoupí na pobyt ze zdravotních důvodů bude postup následující:

Sportlines vyplní potřebné údaje do Formuláře pro pojišťovnu včetně potvrzení o výši storna a tento formulář posílá škole nebo rodičům.  Rodič vyplní zbylé potřebné údaje ve formuláři, přiloží k lékařskému potvrzení a pošle na adresu pojišťovny, uvedenou na formuláři. Sportlines pošle na účet školy celou částku poníženou o storno. Škola vrací tuto částku rodičům.

Rodič, obdrží od pojišťovny 80% výše storna.

Toto pojištění je sjednáno u pojišťovny UNIQA.