Program ŠvP

Minulý rok jste s námi mohli zažít nebo zažili tato témata                                    

 • témata pro 1. stupeň

  • Z Pohádky do pohádky 

  • Příroda je kamarád

 

 • témata pro 1. i 2. stupeň

  • Cesta kolem světa

  • Olympiáda

 

 • témata pro druhý stupeň

  • Vesmírní superhrdinové
  • El mafioso

 

Harmonogram dne na školách v přírodě:

07:00 budíček
07:15 - 07:55 snídaně
08:00 - 11:55 výuka (10:00 svačina)
12:00 - 12:30 oběd
12:30 - 14:00 polední klid
14:00 - 17:30 odpolední program (15:00 svačina)
17:30 - 18:30 večeře
18:30 - 19:00 úklid pokojů, odpočinek
19:00 - 21:00 večerní program
21:00 večerka

Program pro II. stupeň je přizpůsoben časově večerním programem a večerkou.


Zajistíme program od 13,00 hodin do večerky a noční hlídání do půlnoci a dále noční pohotovost do budíčku.  Noční pohotovostí se rozumí spánek, kdy zvolená osoba spí pri otevřených dveřích a je k dispozici v případě potřeby. 
Program škol v přírodě přizpůsobíme vašim požadavkům a potřebám.